ประชาสัมพันธ์งานบุญ

แสงธรรมส่องชีวิตสาขา ปากช่อง

         ทางสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ใช้ในการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมพร้อมทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติธรรมให้กับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทางสำนักยังขาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี่ ซึ่งจะต้องใช้ในการเผยแพร่ธรรม เช่น จอโปรเจ็คเตอร์ และเครื่องฉาย พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงานสำหรับพระวิทยากรทุกท่าน หากท่านใดผู้มีใจบุญกุศล มีความประสงค์จะร่วมบริจาค ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-416-5445 หรือบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี พระปิยชีพ อัสวพันธ์ เลขที่บัญชี 406-018608-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส ปากช่อง 

         และนอกจากนี้ยังต้องซ่อมแซมเสนาสนะต่าง ๆที่ชำรุด เพื่อให้สถานที่และเสนาสนะเป็นไปเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม จึงบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีโอกาสร่วมบุญกุศลในครั้งนี้

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต แห่งใหม่ จ.สระบุรี
งานบุญทอดกฐินที่ผ่านมาวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตแห่งใหม่ จังหวัดสระบุรี
พระอุโบสถซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จ
องค์พระปางปฐมเทศนา

องค์พระประธานปางปฐมเทศนาองค์ใหญ่สร้างเพื่อเป็นที่สการะบูชาสำหรับสาธารณะชนทั่วไปที่นับถือพระพุทธศาสนา น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เป็นที่พึ่งสรณะ ก็สามารถเป็นบุญกุศล เป็นนิมิตหมายที่ดี สาหรับปัจจุบันและในบั้นปลายแห่งชีวิต

ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-777-6821 หรือ 084-416-5445

                       หรือร่วมสมทบทุนสร้าง โครงการสถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ได้ที่

                       * ชื่อบัญชี พระสมชาติ ธมฺมโชโต  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงค์ สะสมทรัพย์

                       เลขที่บัญชี 147-4-65787-9

                       * ชื่อบัญชี ศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง

                       เลขที่บัญชี 140-1-05699-7

ภาพวิวเงาดำบริเวณวัดพุทธแสงธรรม
ิิองค์พระประธานศาลาปฏิบัติธรรม
ศาลากำลังก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ
ภาพวิวเงาดำ พระอุโบสถ
พระอุโบสถด้านในสวยงามมาก

โครงการก่อสร้าง

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตแห่งใหม่

ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่
036-379428 ,081-587-2141 , 086-777-6821

email : sang10240@yahoo.com

หรือโอนบัญชีธนาคารดังนี้


1. บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147 465 7879
ชื่อบัญชี พระสมชาติ ธมฺมโชโต

2. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง
เลขที่บัญชี 140 1056 997
ชื่อบัญชี ศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

3. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาหินกอง (สระบุรี)
เลขที่บัญชี 728-245012-0
ชื่อบัญชี ศูนย์ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
โดย พระ สุนทรธรรมภาณ

...ขออนุโมทนาบุญกับท่านมีส่วนร่วม
ในการสร้างทุกท่าน...

           สำหรับท่านใดมีความประสงค์ร่วมบริจาคสร้างบุญกุศล กับทางสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยจิตตั้งใจจะทำบุญกุศลอย่างยิ่งจริงใจเพื่อบำรุงซ่อมแซมเสนาสนะที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม และบำรุงค่าน้ำค่าไฟสำหรับผู้มาบำเพ็ญบุญกุศลทุกคนได้ใช้สถานที่ร่มเย็นสะอาดร่มรื่นสะดวกในการปฏิบัติธรรมซึ่งบางอย่างก็จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เชิญบริจาคได้ที่ 

                                   ชื่อบัญชี พระปิยชีพ อัศวพันธ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่บัญชี 046-018608-6 (ออมทรัพย์ ) สาขาเทศโกโลตัสปากช่อง
  

บรรยากาศยามเช้าที่สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อำปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา