บริเวณสำนัก

ยินดีต้อนรับญาติธรรมทุกท่าน เข้าสู่สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับญาติธรรมหรือองค์กรหน่วยงานใดทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องการหา สถานที่ในการจัดฝึกอบรมเป็นหมู่คณะให้กับหน่วยงานของท่านทางสำนักมีสถานที่รองรับผู้อบรมไม่ต่ำกว่าพันคน  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-416-5445  

ภาพบริเวณสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต 

เมื่อมาถึงสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
บริเวณหน้าโรงทาน
บริเวณรอบ ๆ
ศาลาบฏิบัติธรรม
พระประธานศาลาปฏิบัติธรรม
บริเวณด้านในศาลาปฏิบัติธรรม
ภาพบรรยากาศยามเช้าที่แสงธรรม
บริเวณด้านหน้าศาลาโรงทาน
บริเวณด้านหน้า
วิหารพระ
พระประธานหลวงพ่อขาวในวิหารพระ
บริเวณโรงน้ำปานะ
บริเวณรอบสถานที่ปฏิบัติธรรม
บริเวณด้านหลังศาลาปฏิบัติธรรม
บริเวณสวนหย่อม


ศาสนาค่าล้ำเลิศ          ประเสริฐยิ่ง    

เป็นสัจจริงทุกอย่าง    อย่าวางเฉย                

เมื่อพบแล้ว     รัตนะ    อย่าละเลย   

หากเมินเฉย   หมดโอกาส พลาดของดี 

  สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตยินดีต้อนรับญาติธรรมทุกท่าน