บริเวณที่พักผู้ปฏิบัติธรรม     ที่พักรวมสำหรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม จริยธรรมและคุณธรรมเป็นหมู่คณะ 


แยกเป็นสัดส่วนชายและหญิง พร้อมบริเวณห้องน้ำด้านข้าง

บริเวณรอบที่พักใต้ศาลาปฏิบัติธรรม
ที่พักรวมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
บริเวณห้องน้ำสะอาดชายหญิง 108 ห้อง
ที่พักรวมสำหรับชาย
บริเวณที่พักสำหรับผู้มาอบรมเป็นหมู่คณะ
ห้องน้ำสะอาด 15 ห้อง
ที่พักรวมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ
บริเวณรอบนอกที่พัก  ที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมปิดวาจา  ทางสำนักมีกูฏิรองรับ ผู้สนใจต้องการปฏิบัติฝึกจิตใจทางด้าน ศิล สมาธิ และปัญญา ด้วยการปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิห้องพัก โดยปิดวาจา กำหนดเวลา 3 วัน,7 วัน,10 วัน ถึง 15 วัน  และมีการสนับสนุนทางด้านอาหารในการปฏิบัติธรรม 

ทางสำนักมิได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่ประการใด ถ้าท่านมีศรัทธาในเรื่องการปฏิบัติธรรม มีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ทางสำนักยินดีสนับสนุนในด้านความสะดวกเรื่องที่พักอาศัยและความเป็นอยู่ เรื่องการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับศรัทธาบุญของท่านเอง 

กุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมปิดวาจา
กุฏิกรรมฐานสำหรับปลีกวิเวก
กุฏิกรรมฐานสำหรับปลีกวิเวก
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
      ประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิต  ถ้าคิดผิดมัวหมองไม่ผ่องใส


     ถ้าคิดถูกผุดผ่องไม่หมองใจ     ตั้งสติไว้ควบคุมจิตไม่ผิดธรรม

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรม  


ผู้ระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากธรรม ไม่เสื่อมจากนิพพาน

 

ติดต่อโทร 084-416-5445