สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง

เอาแสงธรรม       ฉายส่องมองชีวิต

ความถูกผิด        ชั่วดีมีไฉน

ความสงบ         วุ่นวายทั้งกายใจ

เป็นเช่นไร         จงมองดูให้รู้จริง

ภาพบรรยากาศยามเช้า บริเวณสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

ชีวิตมีค่า

      อย่าปล่อยชีวิตให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ รีบสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตตนเองเพื่อจะได้มีแสงสว่างแห่งสัจธรรม น้อมนำธรรมะมาปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองแล้วจะรู้ว่าชีวิตมีค่า น่าเสียดายชีวิตอันแสนสั้นนัก จะสร้างบุญกุศลก็แสนยากลำบาก เนื่องจากโอกาศมีเวลาจะสร้างบุญกุศลน้อยนัก สำหรับผู้มีความประมาทอยู่ย่อมจะผลัดวันประกันพรุ่ง กาลเวลาย่อมฆ่าผู้ประมาทอยู่ทุกวันทุกนาที แล้วจะเสียดายในภายหลังเมื่อหมดโอกาส
สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง
พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต)




       การใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ ด้วยการรักษาศิลปฏิบัติภาวนาเจริญกรรมฐาน ย่อมได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน ย่อมปรากฏขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไม่ต้องเชื่อสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นทั้งสิ้น นอกจากสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยปัญญาตนเอง ตามหลักคำสอนทางศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อโดยงมงาย นอกจากได้พิสูจน์ข้อสมมุติฐาน ทดลองและปฏิบัติ ตามหลักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าผู้มีปัญญา โดยแยกคาย ไม่คล่องเกี่ยวด้วยที่สุดส่วนสองแห่งอายตนะผัสสะไม่ยึดติดอยู่ในท่ามกลางผู้นั้นย่อมทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้

ศาลาปฏิบัติธรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิต
ยินต้อนรับทุกท่านครับ






สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตครับ







บริเวณสำนัก           ปฏิทินงานอบรม